Bilder från stipendieutdelningen

Här hittar du bilder från 2018 års stipendieutdelning och mingel.

IMG_0129IMG_0250IMG_0107

Annonser

De blev årets stipendiater 2018

IMG_0226-2Ikväll korades årets stipendiater och entreprenörspristagare i Chalmerska Huset i Göteborg. I år föll juryns val på två entreprenörer och två forskare. De fick tillsammans dela på 1 505 000 tkr för sina insatser och för sin förmåga att utveckla idéer som bidrar till positiv samhälls- och företagsutveckling  och viljan att bryta ny mark.

Familjen vill rikta ett stort tack till alla nya stipendiater, tidigare års vinnare, övriga gäster och personalen på Chalmerska Huset samt duon Maggan och Berit som gjorde vår eftermiddag och kväll fantastisk.

Tack även till fotograf Turid Oom, Ljungh´s Blommor som även i år band våra fina buketter och Anders Bodebeck som handskrev diplomen till entreprenörsprisvinnarna.

2018 års entreprenörsprisvinnare

IMG_0189 (kopia)

Motiveringar:
Michael Bengtsson, Mindbender
För att målmedvetet ha byggt ett företag inom animation med lönsam tillväxt och en positiv lönsamhetstrend. Han får 400 tkr för att genomgå ledarutvecklingsprogrammet EMBA vid Handelshögskolan Göteborg.

Johan Nilsson, Cenito Software AB
För att med stor entreprenörsanda och driv framgångsrikt ha byggt upp ett bolag inom design, automation och connectivity där innovation och känsla förenas. Han får 350 tkr för att gå ledarskapsutvecklingsprogrammet 4FP Academy samt personlig coachning Maxi Tropé från ME-Maximilian.

2018 års forskarstipendiater

IMG_0191

Motiveringar:
Ulla Hellstrand Tang, Forskare Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hon har tilldelats 355 tkr för sin forskning ”Digital bedömning av fötter vid diabetes med webbprogrammet D-Foot”.Vi uppskattar att forskningen kan resultera i avsevärda besparingar för såväl samhälle som individ, samt ge en högre livskvalitet för individen.

Ingrid Johansson Mignon, Universitetslektor vid Chalmers Universitet
Hon har tilldelats 400 tkr för sitt forskningsprojekt ”Innovativa affärs- och samarbetsmodeller för en storskalig spridning av solenergiteknik”. Detta är ett område som vi tycker är både intressant och ligger i tiden.

Även några av tidigare års stipendiater deltog och de som fått stipendium 2017 berättade hur de har använt pengarna till givande ledarskapsutbildningar och spännande forskningsprojekt.

IMG_0176-3

Tidigare års entreprenörspristagare

IMG_0182-2

Tidigare års forskarstipendiater

 

 

 

Entreprenören som brinner för träning och bolagsbyggande


Johan Hallenby, grundare av Viscus AB tilldelades stiftelsens entreprenörstipendium 2017. Med stor drivkraft har han effektiviserat hälsofrämjande åtgärder till storföretags anställda.

Viscus är uppstickaren inom träning, rehab och sport. Hör Johan själv berätta vilken nytta han haft av stipendiet som har gått till att delta i Gothenburg Executive MBA.

Mer om stiftelsens entreprenörstipendium här.

Hur har du använt stipendiet?


Vi frågade två entreprenörer och en forskare som blivit tilldelade stipendier från stiftelsen  hur de har använt pengarna?

Hör hur våra kloka stipendiater svarar och låt dig inspireras att själv skicka in ansökan. Det kanske är din tur att ta emot ett stipendium från oss. Sista ansökningstid för 2018 är den 30 juni.

Läs mer om våra stipendier och hur du ansöker här.

Sabina Braun, forskningsstipendiat

Sabina utvecklar ny strategi för fosforgödsling i det svenska lantbruket

Sabina Braun är agronom och doktorand inom markkemi på Sveriges Lantbruksuniversitet – SLU. För sin forskning kring förbättrad gödslingsrådgivning tilldelades hon 150 000 kr av Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse 2017.

Sabinas forskningsprojekt handlar om att utveckla en strategi för fosforgödsling i det svenska lantbruket som innebär att förbättra gödslingsrådgivningen och eliminera spridning av den fosfor som inte ger en ökad skörd.

-Fosfor är ett växtnäringsämne som inte går att ersätta, växterna måste ha fosfor för att växa, och för att vi ska kunna producera tillräckligt med mat, men de resurser som vi har för att utvinna fosforgödsel håller på att ta slut, säger Sabina.

Spridning av fosfor i stora mängder påverkar miljön negativt med algblomning och övergödning av vattenmiljöer. Därför har de flesta länder en strategi för hur man ska gödsla och hur mycket man ska lägga på.

– Problemet med fosfor är att det binds hårt i marken på många olika sätt och i olika former. Alla är inte tillgängliga för växterna. Jag kollar på metoder för hur vi ska kunna mäta den växtillgängliga fosforn för att vi ska kunna lägga på precis så mycket fosfor som växten behöver, inte mer och inte mindre, säger Sabina.

Hur kommer du att använda det här stipendiet?

Tack vare stipendiet kommer jag att inleda ett samarbete med forskare på Universitetet ETH i Zurich. De är världsledande i isotopmetoder som uppskattar hur mycket växtillgängligt fosfor som finns i marken. Där kommer jag att göra experiment med hjälp av radioaktiva fosforisotoper för att spåra vart de tar vägen i jorden, säger Sabina.

Sabina kommer också i höst att arrangera ett samverkansmöte på SLU tillsammans med rådgivare, lantbrukare, forskare och myndigheter för att diskutera hur situationen ser ut idag, hur behoven ser ut och vad man vill uppnå i framtiden. Samverkansmötet är också ett sätt att minska klyftan mellan forskning och praktik. Forskningskommunikationen blir då en viktig del i en ändamålsenlig forskning, berättar Sabina.

Hur ser framtiden ut?

Efter att jag disputerat vill jag fortsätta att göra skillnad med mitt liv till det bättre och det finns många sätt att göra det på, både inom akademien, men också inom forskningen, myndighetsarbete eller privat. Jag är öppen för olika möjligheter, avslutar Sabina.

Foto: Gertrud Nordlander